Ртайл Р. А., Максимова О. С., Берчанов О. М., Ткач Г. Ф.

ГІСТОМОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГЕНЕРАЦІЇ СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ХРОНІЧНОЇ ГІПЕРГЛІКЕМІЇ


Про автора:

Ртайл Р. А., Максимова О. С., Берчанов О. М., Ткач Г. Ф.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Наведені результати вивчення гістологічних та гістоморфометричних особливостей процесу посттравматичної регенерації скелетних м’язів у щурів із хронічною гіперглікемією (ХГ). У дослідженні було використано 90 лабораторних білих щурів-самців зрілого віку: 40 щурів – контрольна група; 40 щурів – дослідна група (тварини зі змодельованою ХГ); 10 щурів – група контролю гіперглікемії. На 28-у добу експерименту у дослідних тварин у зоні регенерату кількість регенеруючих м’язових волокон була меншою на 26,8 % (Р < 0,001 – для перицентральної зони) і на 15,4 % (Р < 0,001 – для прикрайової зони), порівняно із контролем. Значущо меншою у щурів із ХГ, порівняно із контролем, була і загальна площа регенеруючих м’язових волокон (Р < 0,001). Також у щурів із надмірним вмістом глюкози спостерігались значний розвиток елементів сполучної тканини, затримка утворення нових кровоносних судин, накопичення адипоцитів та стійка персистенція клітин лейкоцитарного ряду.

Ключові слова:

скелетні м’язи, регенерація, хронічна гіперглікемія, механічна травма

Список цитованої літератури:

  1. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care. 2010;33(1):62-9. DOI: 10.2337/dc10-S062
  2. Gispen W, Biessels G. Cognition and synaptic plasticity in diabetes mellitus. Trends Neurosci. 2000;23:542-9.
  3. Jeong J, Conboy M, Conboy I. Pharmacological inhibition of myostatin/TGF- receptor/pSmad3 signaling rescues muscle regenerative responses in mouse model of type 1 diabetes. Acta Pharmacol. Sin. 2013;34:1052-60. DOI: 10.1038/aps.2013.67
  4. Krause M, Al-Sajee D, D’Souza D, Rebalka I, Moradi J, Riddell M. Impaired macrophage and satellite cell infiltration occurs in a muscle-specific fashion following injury in diabetic skeletal muscle. PLoS ONE. 2013;8:e70971. DOI: 10.1371/journal.pone.0070971
  5. Nguyen M, Cheng M, Koh T. Impaired muscle regeneration in ob/ob and db/db mice. Sci. World J. 2011;11:1525-35. DOI: 10.1100/tsw.2011.137
  6. Aragno M, Mastrocola R, Catalano M, Brignardello E, Danni O, Boccuzzi G. Oxidative stress impairs skeletal muscle repair in diabetic rats. Diabetes. 2004;53:1082-8.
  7. D’Souza D, Zhou S, Rebalka I, MacDonald B, Moradi J, Krause M. Decreased satellite cell number and function in humans and mice with type 1 diabetes is the result of altered notch signaling. Diabetes. 2016;65:3053-61. DOI: 10.2337/db15-1577 8. Fujimaki S, Wakabayashi T, Asashima M, Takemasa T, Kuwabara T. Treadmill running induces satellite cell activation in diabetic mice. Biochem. Biophys. Rep. 2016;8:6-13. DOI: 10.1016/j.bbrep.2016.07.004

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 312-316 сторінки, код УДК 616.24-018-06:577.118:613.32(043.5)

DOI: