Соловей Ю. М.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ АБДОМІНАЛЬНОГО СЕПСИСУ ЗАЛЕЖНО ВІД ВИРАЖЕНОСТІ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНИХ ПОРУШЕНЬ ОЧЕРЕВИНИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ


Про автора:

Соловей Ю. М.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В умовах експерименту на 105 білих щурах вивчено тяжкість перебігу абдомінального сепсису в залежності від вираженості мікроциркуляторних порушень очеревини. Встановлено, що порівняльна оцінка стану кровонаповнення відображає зниження резервних можливостей кисень-транспортної функції крові в мікроциркуляторному руслі ділянок черевної порожнини, є проявом змін реактивності системи мікроциркуляції і відображає особливості компенсаторних і пристосувальних реакцій в умовах ішемії і подальшого відновлення кровотоку у щурів в умовах експерименту, що подібні тим, які відбуваються у хворих на АС.

Ключові слова:

експеримент, абдомінальний сепсис, структурно-функціональні порушення мікроциркуляторного русла очеревини.

Список цитованої літератури:

  1. Sydorchuk RI, Fomin PD, Khomko OI. Abdominalnyi sepsys: suchasnyi stan problemy. Klin. ta eksperym. 2011;3(37):176-83. [in Ukrainian].
  2. Polovyi VP, Solovei YM, Bilookyi VV, Brodovskyi SP. Eksperymentalne obgruntuvannia zastosuvannia klitynnoi test-systemy Dunaliella viridis dlia otsinky stupenia endohennoi intoksykatsii pry perytoniti. Buk. med. visnyk. 2011;57:144-7. [in Ukrainian].
  3. Kochetkov AV, Kochetkov MS. Klynyko-laboratornaia dyahnostyka y monytorynh hnoino-septycheskykh oslozhnenyi posle operatsyi na orhanakh briushnoi polosty. Novosty khyrurhyy. 2015; 1: 105-111. [in Russiаn].
  4. Liashchenko PV. Likuvannia khirurhichnykh khvorykh na abdominalnyi sepsys. Shpytalna khirurhiia. 2013;2:88-9. [in Ukrainian].
  5. Pavlidis TE. Cellular changes in association with defense mechanisms in intra-abdominal sepsis. Minerva Chir. 2003;58(6):777-81.
  6. Daley BJ. Peritonitis and Abdominal Sepsis. Medscape. 2019 Jun 23.
  7. Solovei YuM, zaiavnyk ta patentovlasnyk Solovei YuM. Sposib modeliuvannia hostroho rozpovsiudzhenoho perytonitu. Patent na korysnu model Ukrainy № 54919. 2010 Biul 22. [in Ukrainian].

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 4 Том 2 (154), 2019 рік , 326-329 сторінки, код УДК 617.55:616.94]-036.1-07:616.381-005

DOI: