Янишен И. В., Кузнецов Р. В.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА НЕСЪЁМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ЭТАПАХ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Об авторе:

Янишен И. В., Кузнецов Р. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Клинико-популяционный анализ непосредственных, отдалённых результатов и клинико-технологическую оценку при лечении несъёмными конструкциями зубних протезов выполнено путём обследования репрезентативной совокупности пациентов стоматологических поликлиник области. Доказано, что для оценки качества этих конструкций следует применять обоснованные в исследовании табличные алгоритмы, которые учитывают квалиметрические индикаторы.

Ключевые слова:

стоматология, конструкции зубных протезов, качество, мониторинг

Список цитируемой литературы:

  • 1. Голік В.П. Інноваційне забезпечення оцінки клініко-технологічної якості силіконового відбиткового матеріалу / В.П. Голік, І.М. Ярина, І.В. Янішен // Матеріали міжнародної наукової медичної конференції «Від малюка до дорослого: міждисциплінарні аспекти фундаментальної і практичної медицини», 24-25 вересня 2009 року. – Харків : ХНМУ, 2009. – С. 23-24.
  • 2. Голік В.П. Клініко-технологічні особливості нового вітчизняного відбиткового матеріалу зі знезаражуючими властивостями / В.П. Голік, І.В. Філатов, І.В. Янішен // Матеріали міжнародної наукової медичної конференції «Від малюка до дорослого: міждисциплінарні аспекти фундаментальної і практичної медицини», 24-25 вересня 2009 року. – Харків: ХНМУ, 2009. – С. 24-25.
  • 3. Ледощук Б.О. Проблеми систематичних і випадкових помилок під час планування та виконання наукових досліджень / Б.О. Ледощук, Н.К. Троцюк // Демографічна та медична статистика у XXI столітті : Мат. конф. — Київ, 2004. — С. 121-124.
  • 4. Лищук В.А. Информатизация клинической медицине / В.А. Лищук // Клин. информатика и телемедицина. — 2004. — № 1. — С. 7-13.
  • 5. Пат. 45911, Україна, МПК А61В 10/00. Спосіб оцінки клініко-технологічної якості силіконового відбиткового матеріалу / Голік В.П., Ярина І.М., Янішен І.В., Шкляр С.П.; Опубл. 25.11.2009. — Промислова власність, 2009. — № 9.
  • 6. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Підручник / Заг. ред. В.М. Москаленко, Ю.В. Вороненко. — Тернопіль, 2002. – С. 50-75.
  • 7. Янішен І.В. Клініко-лабораторна оцінка і обгрунтування клінічного застосування нового вітчизняного альгінатного відбиткового матеріалу «Стомальгін-04» : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / І.В. Янішен. – Полтава, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. — 2004. — 20 с.

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 Том 1 (128), 2016 год, 297-301 страницы, код УДК 616.31-089.23-036.8