Ушенко А. Г., Вовк Ю. Н., Антонюк О. П.

ЛАЗЕРНАЯ ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ, МЫШЕЧНОЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНЕЙ


Об авторе:

Ушенко А. Г., Вовк Ю. Н., Антонюк О. П.

Рубрика:

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Экспериментально обнаружено диапазоны изменения DR(i) статистических моментов 1-го-4-го порядков распределении матрицы Джонса и статистические моменты, корреляционные параметры (среднее, дисперсия, асимметрия, эксцесс, полуширина L, дисперсия W), распределения элемента D11 (х, y) матрицы Джонса и фазового сдвига Dθ11 (х, y) для эпителиальной, мышечной и соединительной тканей стенки тонкой и толстой кишки в норме и патологии.

Ключевые слова:

лазерная поляриметрия, биологические ткани

Список цитируемой литературы:

  1. Ushenko AG. Polyarizatsionnaya struktura biospeklov i depolyarizatsiya lazernogo izlucheniya. Opt. i spektr. 2000;89(4):651-4. [in Russian].
  2. Ushenko OH, Pishak VP, Anhelskyy OV, Yermolenko SB, Hryhoryshyn PM. Lazerna polyarymetrychna diahnostyka v biolohiyi ta medytsyni. Pid red. VP Pishaka i OG Ushenka. Chernivtsi: Medakademiya; 2000. 271 s. [in Ukrainian].
  3. Angelskiy OV, Burkovets DN, Kovalchuk AV, Khanson SG. Fraktalnoye opisaniye sherokhovatykh poverkhnostey. Appl. Optik. 2002;41:4620-9. [in Russian].
  4. Ushenko AG. Vektornaya struktura lazernykh biospekl-poley i polyarizatsionnaya diagnostika kollagenovykh struktur kozhi. Lazernaya fizika. 2000;10(5):1143-9. [in Russian].
  5. De Bur DF, Milner TE, Nelson DzhS. Dvumernaya vizualizatsiya dvoynogo lucheprelomleniya v biologicheskoy tkani s ispolzovaniyem fazovoy i polyarizatsionno-chuvstvitel’noy opticheskoy kogerentnoy tomografii. Optik Lett. 1997;22:934-43. [in Russian].
  6. Pishak VP, Ushenko OG, Anhelskyy OV. Lazerna polyarymetrychna diahnostyka v biolohiyi ta medytsyni [monohrafiya]. Pid red. VP Pishaka ta OH Ushenka. Chernivtsi: Medakademiya; 2000. 305 s. [in Ukrainian].
  7. Anhelskyy OV, Ushenko AH, Pishak VP. Polyaryzatsiyno-korelyatsiyna obrobka zobrazhen statystychnykh ob’yektiv u vizualizatsiyi ta topolohichnoyi rekonstruktsiyi yikh fazovoyi neodnoridnosti. Proc. SPIE. 1999;4016:419-24. [in Ukrainian].
  8. Ushenko YuA, Olar OI, Dubolazov AV. Myuller-matrychna diahnostyka optychnykh vlastyvostey, vlastyvykh polikrystalichnym merezham plazmy krovi lyudyny. Fizyka napivprovidnykiv, kvantova elektronika ta optoelektronika. 2011;14(1):98-105. [in Ukrainian].
  9. Ushenko OG, Pishak VP, Anhelskyy OV, Yermolenko SB, Pishak OV, Ushenko SA. Lazery v biolohiyi i medytsyni. Chernivtsi: Medakademiya; 2000. 277 s. [in Ukrainian].
  10. Tuchyn VV. Yssledovanye byotkaney metodamy svetorasseyanyya. Uspekhy fyz. nauk. 1997;167:517-39. [in Russian]. 

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 1 Том 1 (148), 2019 год, 247-250 страницы, код УДК 611.018.6+611.018.2]:611-073.55

DOI: