Лабий Ю. А.

КОРРЕКЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА ПРИ СИСТЕМНОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЭМАЛИ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РАЙОНАХ


Об авторе:

Лабий Ю. А.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГИЯ

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

В статье представлены результаты биохимических исследований показателей минерального обмена в биологических жидкостях детей, больных системной гипоплазией эмали и оценка эффективности комплексной терапии в течение трех лет. Определен уровень кальция и фосфора, как основных макроэлементов минерального обмена в плазме крови и мочи двух групп исследования и проанализированы данные в зависимости от района проживания. После применения предложенного лечебно-профилактического комплекса у детей основной группы из всех исследуемых районов повышался уровень кальция и фосфора в биологических жидкостях, достигая общепринятой нормы. Наиболее существенно лечение влияло на по-казатели кальция и фосфора у жителей Долинского района, загрязненных продуктами нефтяной промышленности – уровень кальция в плазме крови и фосфора суточной мочи увеличился в 1,33 и 1,31 раза (p <0,01) соответственно, а показатели фосфора плазмы крови и кальция суточной мочи снизились в 1,30 (p <0,01) и 1,41 (p <0,05) раза соответственно.

Ключевые слова:

дети, гипоплазия, кальций, фосфор, ксенобиотики, лечение, профилактика.

Список цитируемой литературы:

 1. Bezvushko EV. Stomatolohichna zakhvoriuvanist ditei, yaki prozhyvaiut na riznykh za ekolohichnym stanom terytoriiakh, ta obgruntuvannia dyferentsiiovanoi profilaktyky urazhen tverdykh tkanyn zubiv [avtoreferat]. Kyiv: 2013. 36 s. [in Ukrainian].
 2. Buchok RA, Bielikov OB. Poshyrenist nekarioznykh urazhen tverdykh tkanyn zubiv sered studentskoi molodi ta prychynno-naslidkovi zv’iazky yikh vynyknennia. Bukovynskyi medychnyi visnyk. 2012;16(4(64)):26-30. [in Ukrainian].
 3. Kril IA, Rozhko MM. Poshyrenist systemnoi hipoplazii emali u shkoliariv m. Ivano-Frankivska. Halytskyi likarskyi visnyk. 2011;18(2):53-5. [in Ukrainian].
 4. Liubarets SF, Antomonov MYu. Caries risk prognosis criteria in children with enamel hypoplasia of the permanent teeth, taking into account anthropogenic environmental factors. Environment & health. 2018;4:32-5.
 5. Kovach IV, Dychko YeN, Bindiuhin OIu, Buniatian KhA. Potentsiini faktory ryzyku pry systemnii hipoplazii ta kariiesi zubiv na etapi odontohenezu. Medychni perspektyvy. 2013;18(1):33-7. [in Ukrainian].
 6. Savychuk OV, Nemyrovych YuP, Holubieva IM. Stan mineralnoho obminu pry kariiesi v dytiachoho naselennia ekolohichno nespryiatlyvykh rehioniv. Sovremennaia stomatolohyia. 2010;4:78-80. [in Ukrainian].
 7. Kuzniak NB, Hodovanets OI. Stomatolohichnyi status ditei, yaki meshkaiut na nitratno zabrudnenykh terytoriiakh. Novyny stomatolohii. 2010;2(63):83-4. [in Ukrainian].
 8. Dovkillia Ivano-Frankivshchyny u 2010 rotsi: statystychnyi zbirnyk. Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy, Holovne upravlinnia statystyky v Ivano-Frankivskii oblasti za red. Zbroi LO. Ivano-Frankivsk: 2011. 151 s. [in Ukrainian].
 9. Ostapko OI. Khimichnyi sklad emali ta stan tverdykh tkanyn postiinykh zubiv u ditei v riznykh za ekolohichnoiu sytuatsiieiu rehionakh Ukrainy. Novyny stomatolohii. 2007;4(53):38-42. [in Ukrainian].
 10. Bezvushko EV. Morfolohichna kartyna rotovoi ridyny u ditei pry kariiesi zubiv z urakhuvanniam ekolohichnykh umov prozhyvannia. Novyny stomatolohii. 2010;2(63):80-2. [in Ukrainian].
 11. Kril IA. Osoblyvosti likuvannia pliamystoi formy systemnoi hipoplazii emali zubiv u ditei na stadii nezavershenoi mineralizatsii emali. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2017;2:363-6. [in Ukrainian].
 12. Hadzhula NH. Vyvchennia biodostupnosti likarskykh preparativ na osnovi mineralnykh komponentiv dlia profilaktyky kariiesu zubiv. Novyny stomatolohiyi. 2010;2(63):32-5. [in Ukrainian].
 13. Zabolotna II. Rezultaty vykorystannia «Vitaftoru» u patsiientiv z nekarioznymy urazhenniamy zubiv. Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh. 2010;8(2):60-1. [in Ukrainian].
 14. Eremina NV, Romanovs’kaya LD, Posmetnaya TV, Viryasova NA, Nozdrina VD. Ispol’zovanie emal’-germetiziruyushchego likvida dlya profilaktiki i lecheniya kariesa i giperestezii zubov. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal. 2011;7(1):290-1. [in Russian].
 15. Novykova NP, Bondarenko AN. Vlyianye sochetannoho prymenenyia preparatov kaltsyia y kholekaltsyferola na sostoianye tverdikh tkanei zubov u bolnikh hipotyreozom. Stomatolohyia dlia vsekh. 2011;1:8-12. [in Russian].
 16. Savychuk OV, Nemyrovych YuP, Holubieva IM. Klinichna efektyvnist kompleksnoi profilaktyky kariiesu i hinhivitu u dytiachoho naselennia ekolohichno nespryiatlyvykh rehioniv. Novyny stomatolohii. 2010;3(64):82-4. [in Ukrainian].
 17. Labii YuA. Shliakhy pidvyshchennia rezystentnosti emali zubiv u ditei, khvorykh na systemnu hipoplaziiu emali, shcho prozhyvaiut v raionakh iz riznym antropohennym zabrudnenniam [avtoreferat]. Ivano-Frankivsk: 2016. 15 s. [in Ukrainian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 2 (156), 2020 год, 358-362 страницы, код УДК 616.314.13-007.23-07-085-053.2:502

DOI: