Кравец Л. В.

ОСОБЕННОСТИ ИНСУЛИН-КОРТИЗОЛОВЫХ СООТНОШЕНИЙ, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ


Об авторе:

Кравец Л. В.

Рубрика:

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Тип статьи:

Научная статья.

Аннотация:

Цель. Изучение динамики уровня и прогностическое значение кортизола и инсулина, как маркеров неспецифической стресс-реакции в структуре адаптационного ответа нервной системы у недоношенных детей. Объект и методы. Обследовано 89 новорожденных детей: 33 ребенка, которые родились преждевременно и 30 доношенных новорожденных. Дополнительно группы были разделены в зависимости от гестационного возраста. Были определены уровни кортизола, инсулина, глюкозы в сыворотке крови и рассчитано кортизол-инсулиновое соотношение на 5-7 день жизни и в динамике через 3 недели. Результаты. По результатам исследования установлено, что уровень кортизола у детей, рожденных преждевременно, достоверно ниже, чем у детей группы сравнения, а уровень инсулина и соответственно кортизол-инсулиновый индекс среди групп наблюдения достоверно не отличался. Установлена корреляционная связь между гестационным возрастом и уровнем кортизола у детей основной группы. В динамике определено, что уровень кортизола достоверно увеличился у недоношенных детей и не отличался от группы сравнения (в отличие от предыдущих показателей). По показателям инсулина и соответственно кортизол-инсулиновым индексом достоверных различий получено не было. Выводы. Преждевременное рождение в сочетании с тяжелым перинатальным гипоксически-ишемическим поражением ЦНС негативно влияет на механизмы гормональной адаптации в раннем неонатальном периоде: ЦНС на фоне незрелости головного мозга и гипоксического повреждения не в состоянии адекватно регулировать стрессорные реакции для обеспечения адекватного ответа на внешние и внутренние раздражители. У недоношенных детей на 27-30 неделе гестации наблюдался самый низкий уровень кортизола, который связан с незрелостью на фоне гипоксического поражения надпочечников, в то время как у детей рожденных на 31-34 неделях гестации определили высокий уровень кортизола, связанный с высоким уровнем стрессовых реакций, который препятствует запуску анаболических процессов, и восстановлению поврежденных участков головного мозга. Уровень кортизола склонен к динамике и через 3 недели наблюдается достоверное увеличение уровня кортизола в преждевременно рожденных.

Ключевые слова:

преждевременное рождение, новорожденные, адаптация, кортизол, инсулин.

Список цитируемой литературы:

 1. Hodovanetsʹ YD, Peryzhnyak AI. Patohenetychni aspekty kardiovaskulyarnykh povidomlenʹ pry hipoksychnomu urazhenni u novonarodzhenykh ditey. Neonatolohiya, khirurhiya ta perynatalʹna medytsyna. 2016;6.1(19):21. [in Ukrainian].
 2. Kolesnikova LI, Popova AS, Krupitskaya LI, Sinitskiy AI. Osobennosti oksidativnogo stressa i soderzhaniye kortizola v pupovinnoy krovi pri narusheniyakh adaptatsii novorozhdennykh. Voprosy ginekologii, akusherstva i perinatologii. 2015;14(3):62-5. [in Russian].
 3. Churilov LP. Obshchaya patofiziologiya. Ch. 1. 5-ye izd. SPb.: ELBI-SPb; 2015. 656 s. [in Russian].
 4. Zaychik AS, Churilov LP. Patokhimiya (endokrinno-metabolicheskiye narusheniya). Izd. 4-ye, dopolnennoye i ispravlennoye. SPb.: ELBI-SPb; 2009. 768 s. [in Russian].
 5. Kurochkin MYu, Chemerys YuO. Markery stresu ta tsentralʹna hemodynamika pry pislyaoperatsiynomu znebolenni u novonarodzhenykh. Visnyk problem biolohiyi y medytsyny. 2015;2(3):163-6. [in Ukrainian].
 6. Mishchuk VR. Otsinka bolʹovoho syndromu u ditey. Suchasnyy stan problem. Medytsyna neotkladnykh staniv. 2016;8(79):134-9. [in Ukrainian].
 7. Belyayeva IA, Namazova-Baranova LS, Bombardirova YeP, Okuneva MV. Nutritivnyy i gormonal’nyy status nedonoshennykh detey, rodivshikhsya s zaderzhkoy vnutriutrobnogo razvitiya, pri dostizhenii imi postkontseptivnogo vozrasta 38-42 nedeli. Vestnik Rossiyskoy akademii meditsinskikh nauk. 2016;71(6):437-41. [in Russian].
 8. Bliznetsova YeA. Osobennosti techeniya neonatal’nogo perioda u nedonoshennykh detey s zaderzhkoy vnutriutrobnogo razvitiya. Neonatologiya: novosti, mneniya, obucheniye. 2017;3:83-8. [in Russian].
 9. Tezikov YuV, Lipatov IS, Ryabova SA, Tezikova TA, Gogel’ LYu, Belokoneva TS, i dr. Stanovleniye bioritmov v sisteme “mat’-novorozhdennyy” pri patologii fetoplatsentarnogo kompleksa. Sbornik trudov konferentsii Zdorov’ye zhenshchiny – osnova zdorov’ya budushchikh pokoleniy. 2016;Samara gr:189-90. [in Russian].
 10. Kolesnikova LI, Popova AS, Sinitskiy AI, Kozochkin DA, Gornostayeva AB. Soderzhaniye kortizola v pupovinnoy krovi pri razlichnykh narusheniyakh adaptatsii novorozhdennykh. Vestnik RAMN. 2013;12:41-3. [in Russian].
 11. Mikhaleva YeV, Saprina TV, Rafikova YuS. Nedonoshennyye deti: prichiny, posledstviya, prognoz [monografiya]. Krasnoyarsk: 2016. [in Russian].
 12. Shiryayeva TYu, Logachev MF. Sindrom prenatal’noy zaderzhki rosta (pzr) i vnutriutrobnoye programmirovaniye yego otdalennykh gormonal’no-metabolicheskikh posledstviy [Internet]. Dostupno: https://docplayer.ru/35687117-Sindrom-prenatal’noy-zaderzhki-rosta-pzrívnutriotrobnoye-programmirovaniye-yego-otdalennykh- gormonal’no-metabolicheskikh-posledstviye-t-yu-shiryaetm [in Russian].
 13. Sukalo AV, Yelinevskaya GF. Bol’shevesnyye novorozhdennyye deti: perspektivy fizicheskogo razvitiya i sostoyaniya zdorov’ya. Minsk: Belaruskaya navuka; 2016. [in Russian].
 14. Aucott SW. High cortisol is a predictor of adverse prognosis in infants with extremely low body weight. Pediatrics. 2008;122(4):775-81.
 15. Karpova AL, Karpov NYu, Yermolina YeA, Kondakova NN, Beloshenko AV. Rezul’taty vykhazhivaniya detey s ekstremal’no nizkoy massoy tela: regional’nyy opyt. Neonatologiya: Novosti. Mneniya. Obucheniye. 2015;2:68-73. [in Russian].

Публикация статьи:

«Вестник проблем биологии и медицины» Выпуск 4 Том 2 (154), 2019 год, 112-116 страницы, код УДК 612.453:612.349.8]:616-053.32

DOI: