Про журнал

ISSN2077-4214; eISSN2523-4110

УДК 167: [61+616.31+616-053.2+611/612]-028.77

Засновники: Полтавський державний медичний університет, Українська академія наук

Рік заснування: 1993 рік

Видавець: Полтавський державний медичний університет

Періодичність: 4 рази на рік

Політика журналу

Доцільність видання нашого журналу обумовлена необхідністю тісногонаукового співробітництва вчених, що займаються базовими медичнимипроблемами - морфологівфізіологівбіологів, стоматологів і представників клінічнихспеціальностейдослідження яких вказують на шляхи вирішення якфундаментальнихтак і прикладних проблем.
 
За останні два десятиліття наука зробила крок далеко вперед. Сьогодні важко собі уявити яке-небудь експериментальне або клінічне дослідження без застосування сучасних біохімічних, імунологічних, морфологічних методик.Вивчення структури і функції органів, розробка фармакологічних препаратів та багато інших питань розглядаються вже не тільки на мікро- , а й на нанорівні. На щастя, в Україні існує велика кількість спеціалізованих медичних і біологічних журналів. Однак слід зауважити, що публікації результатів наукових пошуків у цих виданнях обумовлюють деяку інформаційну роз'єднаність, результатом чого є найчастіше їх незаслужена незапитаність, оскільки цікаві та корисні розробки стають відомими тільки вузькому колу фахівців, а опубліковані дані, по-перше, не отримують бажаного широкого розповсюдження (тому що не всі журнали електроннодоступни), а по-друге - відсутня загальна узгодженість результатів вивчення однієї і тієї ж проблеми, розглянутої в різних аспектах.

        У цьому зв'язку, ми виступаємо сполучною ланкою між вченими, що займаються різними напрямками досліджень в стоматології, медицині та біології, між експериментаторами і клініцистами. Ознайомлення зі змістом журналу дозволяє бути в курсі більшості актуальних розробок, обговорювати їх, отримувати необхідну інформацію про наукові напрямки і школах, дисертаційних дослідженнях, конференціях і конгресах, присвячених нагальним проблемам медицини, стоматології та біології. На сторінках нашого журналу окремі фрагменти наукових робіт складаються в цілісну мозаїку, яка відображатиме сучасний стан медицини, стоматології та біології.

Наш журнал покликаний надавати можливість публікації авторам за умови оригінальності та безсумнівної новизниїх дослідженьДо складу редакційної колегії входять авторитетні вченіСтатті рецензуються незалежнимиекспертами відповідних спеціальностей.

Журнал у своїй роботі дотримується принципів відкритого доступу, тобто будь-який користувач сайту має можливість безкоштовно переглянути, завантажити, роздрукувати, зробити посилання на будь-яку повнотекстову статтю журналу. При цьому користувачеві непотрібно заздалегідь звертатися до автора або редакції за дозволом на використання інформації. У своїй роботі ми посилаємося на принципи Budapest Open Access Initiative. Журнал використовує структуру Imrad під час написання наукових робіт. Крім цього, редакційна колегія орієнтується на норми і принципи наступних міжнародних організацій: Committee on Publication Ethics, World Association of Medical Editors і International Committee of Medical Journal Editors. Ліцензія CC BY-ND. Відповідно до постанови президії ВАК України від 11 жовтня 2000 р. № 1 – 03/8, від 13 грудня 2000 р. № 1 – 01/10, від 14.10.2009 р. № 1 – 05/4, від 29.09.2014 р. № 1081, від 07.05. 2019 р. № 612, від 28.12.2019 р. № 1643, журнал пройшов перереєстрацію і внесений до списку друкованих періодичних видань, що включаються до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальностями: біологія, медицина, стоматологія, педіатрія. Повідомляємо, що наш журнал індексується в наступних базах даних: