Авторська угода

Авторська угода обов’язково подається разом з текстом статті.

Даним документом автори підтверджують автентичність поданого матеріалу, а також те, що даний матеріал ніде не опублікований раніше та не поданий до друку у інші журнали. Авторською угодою авторський колектив передає редакції Журналу "Вісник проблем біології і медицини" на необмежений термін права на:

  1. публікацію статті українською (англійською) мовою та розповсюдження її друкованої версії;
  2. переклад статті англійською мовою (для статей українською) та розповсюдження друкованої версії перекладу;
  3. розповсюдження електронної версії статті, а також електронної версії англомовного перекладу статті (для статей українською), через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях, тощо).

При цьому редакція журналу залишає за авторами право на розповсюдження відбитків статті та її електронної версії (у тому числі кінцевого варіанту, заванатженого з цього сайту) через такі електронні засоби:

  1. персональні web-сайти, web-сторінки, блоги, тощо усіх авторів статті;
  2. web-сайти та інституційні репозитарії установ, де працюють автори;
  3. будь-які некомерційні web-ресурси відкритого доступу (наприклад, arXiv.org).

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на цьому web-сайті є обов’язковою.

Також автори можуть використовувати матеріали статті для:

  1. підготовки власних дисертацій;
  2. підготовки доповідей та тез доповідей на наукові конференції;
  3. підготовки власних підручників, інших навчально методичних матеріалів, лекцій та будь-яких інших занять.

Авторська угода може надсилатися до редакції журналу поштою, або її фотокопія завантажується під час подання статті.

Авторська угода