Редакційна колегія

Редакційна колегія:

ЖДАН В. М.,

доктор медичних наук, професор, ректор

Української медичної стоматологічної академії - головний редактор 

(м. Полтава, Україна)

ПРОНІНА О. М.,

доктор медичних наук, професор

 кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії 

Української медичної стоматологічної академії

 – відповідальний секретар

(м. Полтава, Україна)

БІЛАШ С. М., 

доктор біологічних наук, професор,

завідувач кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії 

Української медичної стоматологічної академії

 – відповідальний секретар

(м. Полтава, Україна)

ЧАЙКОВСЬКИЙ Ю. Б.,

доктор медичних наук, професор,

завідувач кафедри гістології та ембріології

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,

член-кореспондент НАМИ України 

(м. Київ, Україна)

КІКАЛІШВІЛІ Л. А.,

доктор медичних наук, професор ,

керівник департамента

морфології та захворювання печінки 

Тбіліського державного медичного  університета

(м.Тбілисі, Грузія)

ПОХОДЕНЬКО-ЧУДАКОВА І. О.,

доктор медичних наук, профессор, 

завідуюча кафедрою хірургічної стоматології

Білоруського державного медичного університета

 (м. Мінськ, Біларусь)

TIMO ULRICHS,

Dr. Med. Professor,

study programs international disaster relief and global health

Akkon University for Human Sciences 

(Akkon, Germany)

MICHAL SARUC, 

Dr. Hab. assistant professor orthodontics

department of dentofacial orthopedics and orthodontics

Wroclaw medical university

(Wroclaw, Poland)

Редакційна рада:

АВЕТІКОВ Д. С.,

доктор медичних наук, профессор, завідуючий кафедрою

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною

 та реконструктивною хірургією головы та шиї 

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

БЕЗКОРОВАЙНА І. М.,

доктор медичних наук, професор

кафедри оториноларингології з офтальмологією 

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

БЕЗШАПОЧНИЙ С. Б.,

 доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою оториноларингології з офтальмологією 

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

БОБИРЬОВА Л. Є., 

доктор медичниих наук, професор,

завідуюча кафедрою ендокринології

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

БУМЕЙСТЕР В. І., 

доктор біологічних наук, професор,

завідуюча кафедрою морфології

Сумського державного університета

(м. Суми, Україна)

ГАСЮК П. А., 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою ортопедичної стоматології

ГВУЗ  "Тернопільский державний медичний університет імені І.Я. Горбачевского МОЗ Україны",

академік Міжнародної академії інтегративної антропології, академік УАН. 

(м.Тернополь, Україна)

ДЕЛЬВА М. Ю., 

доктор медичних наук, професор

кафедри нервових захворювань з нейрохірургією та медичною генетикою

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ДУДЧЕНКО М. О.,

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою хирургії №4 з малоінвазивною хирургією

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

КАТЕРЕНЧУК І.П., 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ЛОБАНЬ Г. А., 

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою мікробіології, вірусології та іммунології

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ЛУЦЕНКО Р. В., 

кандидат медичних наук, доцент,

завідуючий кафедрою експериментальної та клінічної фармакології

з клінічною імунологією та алергологією

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ЛЯХОВСКИЙ В. І., 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою хірургії №1

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

НЕБЕСНАЯ З. М., 

доктор медичних наук, професор

 кафедри гістології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

(м. Тернопіль, Україна)

НЕПОРАДА К. С., 

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою біохимії

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ОЛІЙНИК І. Ю., 

доктор медичних наук, професор

 кафедри патологічної анатомії Вищого державного навчального закладу України

“Буковинський державний медичний університет” 

(м. Чернівці, Україна)

ПОХИЛЬКО В. І., 

доктор медичних наук, професор

 кафедри педіатрії №1

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

СКРИПНІКОВ А. Н., 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

СТАРЧЕНКО І. І., 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою патологічної анатоміїї з секційним курсом

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ТАРАСЕНКО К. В., 

доктор медичних наук, доцент

кафедри акушерства та гінекології №1

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ТКАЧЕНКО І. М., 

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою пропедевтики терапевтичної стоматології

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ТКАЧЕНКО П. І., 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою 

дитяча хірургічна стоматологія з пропедевтикою хірургічної стоматології

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ФЕДОНЮК Л. Я.,

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою медичної біології 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

(м. Тернопіль, Україна)

ШКУРУПІЙ Д. А., 

доктор медичних наук, профессор,

завідуючий кафедрою 

анестезіології з інтенсивною терапією

Українскої медичної стоматологчної академії

(м. Полтава, Україна)