Редакційна колегія

Редакційна колегія:

ЖДАН В'ячеслав Миколайович,

доктор медичних наук, професор, ректор

Української медичної стоматологічної академії - головний редактор 

(м. Полтава, Україна)

ПРОНІНА Олена Миколаївна,

доктор медичних наук, професор

 кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії 

Української медичної стоматологічної академії

 – відповідальний секретар

(м. Полтава, Україна)

БІЛАШ Сергій Михайлович, 

доктор біологічних наук, професор,

завідувач кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії 

Української медичної стоматологічної академії

 – відповідальний секретар

(м. Полтава, Україна)

ЧАЙКОВСЬКИЙ Юрій Богданович,

доктор медичних наук, професор,

завідувач кафедри гістології та ембріології

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця,

член-кореспондент НАМИ України 

(м. Київ, Україна)

КІКАЛІШВІЛІ Ліана Автанділовна,

доктор медичних наук, професор ,

керівник департамента

морфології та захворювання печінки 

Тбіліського державного медичного  університета

(м.Тбілисі, Грузія)

ПОХОДЕНЬКО-ЧУДАКОВА Ірина Олегівна,

доктор медичних наук, профессор, 

завідуюча кафедрою хірургічної стоматології

Білоруського державного медичного університета

 (м. Мінськ, Біларусь)

TIMO ULRICHS,

Dr. Med. Professor,

study programs international disaster relief and global health

Akkon University for Human Sciences 

(Akkon, Germany)

MICHAL SARUC, 

Dr. Hab. assistant professor orthodontics

department of dentofacial orthopedics and orthodontics

Wroclaw medical university

(Wroclaw, Poland)

Редакційна рада:

АВЕТІКОВ Давид Соломонович,

доктор медичних наук, профессор, завідуючий кафедрою

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною

 та реконструктивною хірургією головы та шиї 

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

БЕЗКОРОВАЙНА Ірина Миколаївна,

доктор медичних наук, професор

кафедри оториноларингології з офтальмологією 

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

БЕЗШАПОЧНИЙ Сергій Борисович,

 доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою оториноларингології з офтальмологією 

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

БОБИРЬОВА Людмила Єгорівна, 

доктор медичниих наук, професор,

завідуюча кафедрою ендокринології

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

БУМЕЙСТЕР Валентина Іванівна, 

доктор біологічних наук, професор,

завідуюча кафедрою морфології

Сумського державного університета

(м. Суми, Україна)

ГАСЮК Петро Анатолійович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою ортопедичної стоматології

ГВУЗ  "Тернопільский державний медичний університет імені І.Я. Горбачевского МОЗ Україны",

академік Міжнародної академії інтегративної антропології, академік УАН. 

(м.Тернополь, Україна)

ДЕЛЬВА Михайло Юрійович, 

доктор медичних наук, професор

кафедри нервових захворювань з нейрохірургією та медичною генетикою

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ДУДЧЕНКО Максим Олександрович,

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою хирургії №4 з малоінвазивною хирургією

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

КАТЕРЕНЧУК Іван Петрович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ЛОБАНЬ Галина Андріївна, 

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою мікробіології, вірусології та іммунології

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ЛУЦЕНКО Руслан Володимирович, 

кандидат медичних наук, доцент,

завідуючий кафедрою експериментальної та клінічної фармакології

з клінічною імунологією та алергологією

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ЛЯХОВСКИЙ Віталій Іванович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою хірургії №1

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

НЕБЕСНАЯ Зоя Михайлівна, 

доктор медичних наук, професор

 кафедри гістології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

(м. Тернопіль, Україна)

НЕПОРАДА Каріне Степанівна, 

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою біохимії

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ОЛІЙНИК Ігор Юрійович, 

доктор медичних наук, професор

 кафедри патологічної анатомії Вищого державного навчального закладу України

“Буковинський державний медичний університет” 

(м. Чернівці, Україна)

ПОХИЛЬКО Валерій Іванович, 

доктор медичних наук, професор

 кафедри педіатрії №1

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

СКРИПНІКОВ Андрій Миколайович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

СТАРЧЕНКО Іван Іванович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою патологічної анатоміїї з секційним курсом

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ТАРАСЕНКО Костянтин Володимирович, 

доктор медичних наук, доцент

кафедри акушерства та гінекології №1

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ТКАЧЕНКО Ірина Михайлівна, 

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою пропедевтики терапевтичної стоматології

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

ТКАЧЕНКО Павло Іванович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою 

дитяча хірургічна стоматологія з пропедевтикою хірургічної стоматології

Української медичної стоматологічної академії

(м. Полтава, Україна)

Удод Олександр Анатолійович

доктор медичних наук, професор

кафедри стоматології №1

Донецького націолнального медичного університету

(м. Краматорськ, Україна)

ФЕДОНЮК Лариса Ярославівна,

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою медичної біології 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

(м. Тернопіль, Україна)

ШКУРУПІЙ Дмитро Анатолійович, 

доктор медичних наук, профессор,

завідуючий кафедрою 

анестезіології з інтенсивною терапією

Українскої медичної стоматологчної академії

(м. Полтава, Україна)