Редакційна колегія

Редакційна колегія:

ЖДАН В'ячеслав Миколайович,

доктор медичних наук, професор, ректор

Полтавський державний медичний університет - головний редактор 

(м. Полтава, Україна)

ПРОНІНА Олена Миколаївна,

доктор медичних наук, професор

 кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії 

Полтавський державний медичний університет

 – відповідальний секретар

(м. Полтава, Україна)

БІЛАШ Сергій Михайлович, 

доктор біологічних наук, професор,

завідувач кафедри клінічної анатомії і оперативної хірургії 

Полтавський державний медичний університет

 – відповідальний секретар

(м. Полтава, Україна)

KIKALISHVILI L. A., 

Doctor of Medical Sciences, Professor,

head of department

morphology and liver disease

Tbilisi State Medical University

(Tbilisi, Georgia)

TIMO ULRICHS,

Dr. Med. Professor,

study programs international disaster relief and global health

Akkon University for Human Sciences 

(Akkon, Germany)

MICHAL SARUC, 

Dr. Hab. assistant professor orthodontics

department of dentofacial orthopedics and orthodontics

Wroclaw medical university

(Wroclaw, Poland)

PEREZ-SAYANS MARIO,

PhD, PhD, DDS 

Surgery and Medical Surgical Specialtiest(SMSS)

University of Santiago de Compostella

(Spain)

Anton B. Tonchev,

MD, PhD, DSc
Professor and Chairman
Department of Anatomy and Cell Biology
Medical University

(Varna,Bulgaria)

 

Редакційна рада:

АВЕТІКОВ Давид Соломонович,

доктор медичних наук, профессор, завідуючий кафедрою

хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною

 та реконструктивною хірургією головы та шиї 

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

БЕЗКОРОВАЙНА Ірина Миколаївна,

доктор медичних наук, професор

кафедри оториноларингології з офтальмологією 

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

БЕЗШАПОЧНИЙ Сергій Борисович,

 доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою оториноларингології з офтальмологією 

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

БУМЕЙСТЕР Валентина Іванівна, 

доктор біологічних наук, професор,

завідуюча кафедрою морфології

Сумського державного університета

(м. Суми, Україна)

ГАСЮК Петро Анатолійович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою ортопедичної стоматології

ГВУЗ  "Тернопільский державний медичний університет імені І.Я. Горбачевского МОЗ Україны",

академік Міжнародної академії інтегративної антропології, академік УАН. 

(м.Тернополь, Україна)

ДЕЛЬВА Михайло Юрійович, 

доктор медичних наук, професор

кафедри нервових захворювань з нейрохірургією та медичною генетикою

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

ДУДЧЕНКО Максим Олександрович,

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою хирургії №4 з малоінвазивною хирургією

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

КАТЕРЕНЧУК Іван Петрович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою внутрішньої медицини №2 з професійними хворобами

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

ЛОБАНЬ Галина Андріївна, 

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою мікробіології, вірусології та іммунології

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

ЛУЦЕНКО Руслан Володимирович, 

доктор медичних наук, доцент,

завідуючий кафедрою експериментальної та клінічної фармакології

з клінічною імунологією та алергологією

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

ЛЯХОВСЬКИЙ Віталій Іванович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою хірургії №1

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

НЕБЕСНА Зоя Михайлівна, 

доктор медичних наук, професор

 кафедри гістології та ембріології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»

(м. Тернопіль, Україна)

НЕПОРАДА Каріне Степанівна, 

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою біохимії

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

ОЛІЙНИК Ігор Юрійович, 

доктор медичних наук, професор

 кафедри патологічної анатомії Вищого державного навчального закладу України

“Буковинський державний медичний університет” 

(м. Чернівці, Україна)

ПОХИЛЬКО Валерій Іванович, 

доктор медичних наук, професор

 кафедри педіатрії №1

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

СКРИПНІКОВ Андрій Миколайович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

СТАРЧЕНКО Іван Іванович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою патологічної анатоміїї з секційним курсом

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

ТАРАСЕНКО Костянтин Володимирович, 

доктор медичних наук, доцент

кафедри акушерства та гінекології №1

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

ТКАЧЕНКО Ірина Михайлівна, 

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою пропедевтики терапевтичної стоматології

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

ТКАЧЕНКО Павло Іванович, 

доктор медичних наук, професор,

завідуючий кафедрою 

дитяча хірургічна стоматологія з пропедевтикою хірургічної стоматології

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

Удод Олександр Анатолійович

доктор медичних наук, професор

кафедри стоматології №1

Донецького націолнального медичного університету

(м. Краматорськ, Україна)

ФЕДОНЮК Лариса Ярославівна,

доктор медичних наук, професор,

завідуюча кафедрою медичної біології 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

(м. Тернопіль, Україна)