Порядок розгляду статей

1. Подаючи статтю для публікації, автор тим самим виражає згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційних сайтах видання "Вістник проблем біології і медицини" (vpbm.com.ua).

2. Статті приймаються по встановленому графіку:

У виняткових випадках, за узгодженням з редакцією журналу, термін прийому статті в найближчий номер може бути продовжений, але не більше ніж на три тижні.

3. Статті, що поступили, розглядаються редакційною колегією протягом місяця.

4. Редакційна колегія правомочна відправити статтю на додаткове рецензування.

5. Редакційна колегія правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що поступили, при необхідності скорочувати їх за узгодженням з автором, або, якщо тематика статті представляє інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання авторові.

6. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, що не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.

7. У разі відхилення представленої статті редакційна колегія дає авторові мотивоване ув'язнення.

8. Автори протягом 7 днів отримують повідомлення про статтю, що надійшла. Через місяць після реєстрації статті редакція повідомляє авторів про результати рецензування і про план публікації статті.

9. Оплата за статтю проводиться з розрахунку: 

85 гривень - за 1 сторінку рукопису;

320 гривень - за авторський примірник журналу (обов'язково);

додатковий примірник (в разі потреби) слід замовити заздалегідь;

120 - гривень за присвоєння DOI (обов'язково).

10.Редакційна колегія представляє авторові безкоштовний екземпляр журналу, що містить опубліковану статтю.