Рекомендації по підготовці резюме статті

Резюме в періодичному виданні є джерелом інформації про зміст статті і викладені в ній результати досліджень.

Резюме виконує наступні функції:

Резюме до статті має бути:

Резюме включає наступні аспекти змісту статті :

Послідовність викладу змісту статті можна змінити, почавши з викладу результатів роботи і виводів.

Предмет, тема, мета роботи вказуються у тому випадку, якщо вони не ясні із заголовка статті.

Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати у тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору цієї роботи. У рефератах документів, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і характер їх обробки.

Результати роботи описують гранично точно і інформативно. Наводяться основні теоретичні і експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв'язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, виводам, які спростовують існуючі теорії, а також даним, які, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними в статті.

Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті резюме. Слід уникати зайвих ввідних фраз (наприклад, "автор статті розглядає.".).

Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документу, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в анотації резюме не приводяться.

У тексті резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій.

У тексті резюме слід застосовувати значущі слова з тексту статті.